Tarjottavat Liikennepalvelut

Tarjoamme tilaus- ja sopimusliikenteen palveluja laadukkaasti ja aikataulussa.

Toimimme Pirkanmaalla, mutta pääsääntöisesti enemmistö kuljetuksista sijoittuu Ylöjärven sekä Tampereen alueille.

Sopimusliikenne

Liikennöimme sopimusliikennettä Ylöjärvellä.

Tilausliikenne

Ajamme tilausliikennettä. Toimeksiannot sovitaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Palveluista sekä niiden muutoksista tiedottaminen

Palveluista tai muutoksista ilmoitamme sähköpostilla, puhelimitse tai internet-sivuillamme.

Käytössä olevat ajoneuvot

Pienoislinja-auto, 19 henkilöä.

Hinnasto

Sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Tehdään nettisivujen tai autosta löytyvän lomakkeen kautta. Myös henkilökohtainen palaute otetaan vastaan.

Reklamaatiot

Käsitellään mahdollisimman nopeasti.

Vammat ja rajoitteet

Mahdollisia avuntarvitsijoita avustetaan aina autoon ja siitä poistuttaessa.